Møtet ble avholdt i Thorshavn på færøyene.

I tillegg til å gjennomgå landrapportene ble det Internasjonalt samarbeide angående STCW revisjon, Safe Fuel, MASS, presentert og diskutert og i forbindelse med felles forståelse av kW fastsettelse ble Jákup Sverri Recarce Vessle besøkt.

Med utgangspunkt i de regelverks endringer og utslipps politikk både EU og IMO nettopp har vedtatt bærer PRESS RELEASE preg av temaene karriereplanlegging og at de tekniske fakta, den menneskelige kompetansen og sikkerheten skal danne grunnlaget for videre skipsfarts miljøpolitikk.

NMF har også tatt til etterretning nordiske navigatørenes avslag på samarbeid med oss opp mot regelverk for sikkerhet og kompetanse heving for å kunne tjeneste gjøre på skip med ny teknologi og nye energier til fremdrift og manøvrering, ved å tilskrive dem at om de skulle endre mening - så er vi klar!